Forsiden
Tantra

Af Tommmy Falkeøje.

I det følgende benytter jeg gamle kinesiske symboler, der viser overfladespændingerne på kroppens overflade, hvor betyder høj ladning, og betyder lav ladning. Mønstret overføres til hjernen via nervetrådene, hvor der opstår en tilsvarende bevidsthedsstruktur. Områder med høj ladning giver en kropslig og social bevidsthed. Områder med lav ladning giver en spirituel, åndelig, moralsk og etisk bevidsthed.

Den gamle traditionelle opfattelse af bevidstheder og samfundsstrukturer i Indien var følgende:. Dyrene havde ingen ånd, men mennesker i den laveste kaste (1) havde ånd i hovedet. Så kunne man udvikle sig og komme i den næste kaste (2), hvor man fik ånd i brystet. Og videre til næste kaste (3), hvor man både havde ånd i hovedet og brystet. Den fjerde og sidste kaste (4) bestod af munkene, som også havde ånd i underlivet. Indenfor munkevæsnet var der så yderligere 3 kaster: Den første (a) havde ånd i underliv og bryst. Den anden (b) havde ånd i underliv og hoved. Og den tredje (c) havde kun ånd i underlivet. Munkene diskuterede så, om man kunne udvikle sig videre til slet ikke at have noget åndeligt og blive lige som dyrene. Hele denne udviklingsvej kaldes yogi-vejen. Og man kan kun gå ad den vej, hvis man tilbageholder sin seksualitet - var og er opfattelsen.

I Kina går man den anden vej rundt - og den er naturlig og indebærer, at man også udfolder sig seksuelt. Det er en cirkelproces, hvor man kommer igennen alle 8 energimønstre og de tilhørende bevidstheder. I de gamle landsbyer startede man sådan en runde ved nymåne. (1) Man mærker efter, hvad der sker i ens dyriske bevidsthed (underliv). Landsbyformanden går rundt og oplever, hvordan folk opfører sig. (2) Så overfører landsbyformanden energien fra underlivet til hovedet, hvorved han og andre får sat ord på, hvad runden skal handle om. (3) Så slipper man tankerne og overgår til handlinger, der både er dyriske (underliv) og sociale (bryst). (4) Og det resulterer så i, at man også bliver bevidst om, hvad man er i gang med. (5) Nu skal man så slippe den dyriske energi, for der skal ikke sættes mere i gang - nu skal man færdiggøre det, man er startet med. (6) Det er vigtigt, at alle føler efter (bryst), for det kan være, at noget skal justeres. (7) Så evaluerer man. Og til sidst (8) slipper man både sin dyriske vilje, sine følelser samt sine tanker, så man bliver klar til næste runde. I dag bruger den kinesiske regering en tilsvarende runde, men den er på 20 år. Og man opdeler i 5-års perioder, men følger de gamle energimønstre og deres bevidstheder.

Tilbage til Indien: Nogle fyrster behøvede ikke at arbejde - de skulle bare være til og nyde livet. Og de udførte så tantra. Det er ligesom i Kina, men en tantra-runde udføres måske på 10 minutter. Det svarer til, at mand får pres i nosserne og måske stiv pik i 10 minutter, hver gang der er gået 80 minutter. Det er en kropsrytme, der varer 1½ time. Man ser det også om natten. Man har dyb søvn i 80 minutter - og så let søvn i 10 minutter osv. I den lette søvn er der en øjenbevægelse fra side til side, men hos en mand er der også rejsning af hans kønslem. Man kan også have en tantra-runde på et par minutter. I første halvdel af runden er der en kropslig opladning, og i sidste halvdel er der en afladning. Men den sidste halvdel er også en åndelig eller spirituel opladning, og hvis man fortsætter med endnu en runde, er den første halvdel af næste runde en åndelig og spirituel afladning. Så hver gang man får en kropslig opladning, er der også en åndelig og spirituel afladning. Og når man får en kroplig afladning, er der samtidig en åndelig og spirituel opladning. En kvinde har det anderledes end mænd. Hun har 2-3 dage to gange om måneden - ved ægløsning og menstruation - hvor hun får en kroplig påvirkning. Men i samspsillet med en mand, kan hun vælge at følge mandens runder.

Det er de høje elektriske ladninger på kroppens overflade (RØD), der giver en kropslig energi og bevidsthed - og de lave ladninger (GUL), der giver en åndelig og spirituel energi og bevidsthed. Men i løbet af en runde får man 8 forskellige energier og bevidsthed, der er kombinationer af tanker (hoved), følelser (bryst) og krop (underliv). Tantra betyder de tråde, der går på langs i et vævet tæppe. Man kan ikke se dem, men det er dem, der holder sammen på hele tæppet. Overført til mennesker betyder tantra de usynlige sammenhænge, der forbinder energierne og bevidsthederne i hoved, bryst og underliv.

Tantra er både noget med bevidsthed, følelser og krop/seksualitet. Når man tager en hurtig runde - og samtidig oplader sig seksuelt, bliver man mere og mere liderlig i første halvdel af runden, men i anden halvdel bliver man afladet - og får i stedet en åndelig og spirituel opladning. For en mand betyder det, at han i første halvdel af runden nærmer sig en orgasme/udløsning, men at han i anden halvdel af runden går ud af ophidselsen, så orgasmen/udløsningen udskydes. Man kan tage mange sådanne runder. For hver runder bliver man mere og mere liderlig. Når man skifter fra opladning til afladning, kalder man det at få en dal-orgasme. Den sikrer, at man kan fortsætter med endnu en runde.

Tantra i Danmark
Europæerne er stivnet er et polariseret energimønster, hvor man identificerer sig med den ene side og har et individualistisk JEG - og projicerer den anden side udenfor JEG'et. Men trænger desperat til at forene de to sider, men fordi den ene side er projiceret udenfor JEG'et, føler man, at man skal forene sig med et andet mennesker - ens kæreste. Det giver det europæiske parforhold, hvor der ikke er plads til mere end 2 i en kærlighedsrelation. Der er nu 4 tantra-retninger i Danmark:

1) Først skal man forholde sig til den lodrette spaltning (hoved og underliv). Man er opdraget til at identificere sig med hovedet og fortænge underlivet. Men nu skal man opdage, at underlivet også er en del af ens JEG. Og det giver typisk nogle sadomasochistiske fantasier. Dernæste skal man forholde sig til den vandrette spaltning (højre og venstre side), som i vores kultur også handler om mand og kvinde. Og de to skal så indgå et tæt samarbejde. Fordi en mand hver dag har trang til udløsning, skal en kvinde acceptere det - sådan at parret har sex hver dag med en mandlig udløsning.

2) Man skal dyrke yoga og måske også meditation ved siden af at praktisere tantra. Oprindelig handlede yoga i Indien om at holde en kropsstilling med ekstrem muskelspænding i kort tid - og så slappe af. Og det var på afslapningen, at man skulle få en bevidsthedsmæssig og spirituel erkendelse, der ville medføre et friere liv. Men i Vesten skal man holde en ekstrem kropsstilling i lang tid, indtil kroppen opgiver. Det giver en form for afslapning, hvor man affinder sig med det, der er. Tilsvarende var det også med meditation. Man skulle ikke bare slippe tankerne og mærke ro - også få en bevidsthedsmæssig og spirituel erkendelse. Men i Vesten skal man bare mediterer to gange om dagen for at slappe af. Når man så har opgivet og slappet af, skal man dyrke uforpligtende sex med andre. Det skulle så give en yderligere afslapning og nydelse. For at kunne have ofte sex, skal en mand tilbageholde sin udløsning. Når han så har slappet lidt af, kan han fortsætte med mere sex.

3) Med den europæiske energi- og bevidsthedsstruktur undertrykker man sig selv hele tiden - og der oparbejdes en vrede i underlivet. Den blokerer for et kærligt og seksuelt samvær. Men ved at forløse vreden (skændes) og samtidig have en fast rutine om jævnlig sex, kan man få et mere afslappende liv.

4) Så er der tantra massage. Det handler om, at man opsøger en professionel massør, hvor man ligger og slapper af og får massage - men hvor det skal ende med, at ens kønsdele bliver masseret, så man får en udløsning.

Være flere
Når man er stagtneret i et polariseret energi- og bevidsthedsmønster, er der kun plads til 2 personer i et kærlighedsforhold. Hvis man slipper spaltningen og får samme energi- og bevidsthedsmønster i begge sider, kan man godt være flere. Fordi det bevidsthedsmæssige er en del af at være hel, begrænser det, hvor mange man kan være, fordi man jo skal snakke alt igennem med sine elskere. Derfor er der ud over ens kæreste ofte kun 2-3 andre med i en kærlighedsrelation. Når man kun er to, bliver det ofte til en slags skyttegravskrig. Så snart man er tre, bliver alting lettere, fordi der hele tiden er en tredje, der kan se problemerne fra en tredje synsvinkel.

Hvor ofte?
I Østen har man en tommelfingerregel om, hvor lang tid en mand skal udsætte sin seksuelle udløsning. Her skal man gange sin alder med 0,2. Hvis man for eksempel er 20 år gammel, ganger man 20 med 0,2 og får 4. Og så skal man ikke udsætte sin udløsning i mere end 4 dage. Hvis man derimod er 40 år, ganger man 40 med 0,2 og får 8. Og så skal man ikke udsætte sin udløsning i mere end 8 dage. Som 80-årig er det OK at udsætte den i 16 dage, men så heller ikke mere.

Hvid tantra
Mens overstående er "rød" tantra, handler "hvid" tantra om det spirituelle. I takt med at man bliver ældre, bliver det mere og mere interesant at have fokus på det spirituelle, som jo også skifter, når man gennemlever en runde. Det ideelle er nok, at både det kropslige og det spirituelle fylder lige meget i ens bevidsthed.

Sort tantra
Når ens energilegeme er splittet, er der psykiske fortrængninger, og nogle af dem indeholder sadomasochistiske følelser. Og så kan man lave "sort" tantra, hvor det sadomasochistiske kommer op på overfladen. Had, vrede, hævn og selvundertrykkelse kan så opløses. Måske indebærer det, at man holder op med "sort" tantra. Men man kan også fortsætte med det, fordi man gerne vil kunne udtrykke alle følelser.