Forsiden
Politiske partier

Af Tommmy Falkeøje.

I det følgende benytter jeg gamle kinesiske symboler, der viser overfladespændingerne på kroppens overflade, hvor betyder høj ladning, og betyder lav ladning. Mønstret overføres til hjernen via nervetrådene, hvor der opstår en tilsvarende bevidsthedsstruktur. Områder med høj ladning giver en kropslig og social bevidsthed. Områder med lav ladning giver en spirituel, åndelig, moralsk og etisk bevidsthed.

Det europæiske energi- og bevidsthedsmønster er fælles for alle europæere. Men fordi der samtidig er bevidsthedsmæssige spaltninger, betyder det, at nogle identificerer sig med højre side (og venstre hjernehalvdel) - og det er de venstreorienterede. De mærker selvfølgelig også den nodsatte side, men den projicerer de ud på de politiske modstandere. Andre identificerer sig tilsvarende med den anden side - og det er de højreorienteredee. Men så er der nogle (mange), der kun identificerer sig med hoved og bryst - og fortrænger underlivets bevidsthed - eller andre (mange), der kun identificerer sig en eller to af de andre muligheder, hvor man fortrænger dele af det samlede energi - og bevidsthedsmønster.

Jeg vil i det følgende forsøge at placerede de forskellige politiske partier i relastion til det europæiske energi- og bevidsthedsmønster. Det er ret svært. For det gælder for salle mennesker, at man kun i særlige situationer knytter sig til dele af det samlede mønster. Og det er, når man kommer ud for sociale situationer, hvor man føler, at man bør eller er nødt til at vælge noget frem for noget andet. Hvis man slapper af, kan alle mennesker godt mærke alle dele af bevidstheden.