ForsidenHvad koster det?Ingenting

Men vi bygger på erfaringer. Og de er blandt andet, at psykiske problemer altid er noget socialt, og at vi kun laver individuel terapi, når man også er med i et fællesskab/gruppe, der arbejder for et frit liv. Vi ved i dag, at børn og unge udsættes for en massiv opdragelse, hvor de tvinges til at gennemføre 3 bevidsthedsspaltninger, så man bliver en "normal". Og terapien vil altid OGSå handle om at slippe disse spaltninger.

Så forudsætter vi også, at det fællesskab eller den gruppe, som man er med i, arbejder for at omskabe samfundet FRA NEDEN AF, sådan at man er med til at skabe levesteder, hvor det gode liv kan opstå og blomstre. Det kan være www.grokraft.dk.Kontakt: tommy@falconeye.dk