Forsiden
Menneskehedens befrielse

Af Tommmy Falkeøje.

De forskellige kulturer rundt om på jorden blev ramt af afslutningen på den sidste istid omkring år 2000 før 0. Klimaet blev varmere – og især tørrere. Og man kunne ikke længere bare gå rundt og samle planter og spise. Man blev nødt til at begynde med landbrug og dyrke jorden. I Mellemøsten boede folk oprindelig på flodens skråninger – og måske tog de engang imellem ned i junglen i dalen og fangede et dyr eller nogle fisk. Men i åerne 1200-800 før 0 opstod der konstant krige for at sikre sig en oase eller en flodbred, så man var sikker på at kunne producere fødevarer. Man fældede træerne i floddalen og anlagde marker. Og man fik små hære, der kunne forsvare sig mod røverbander, der stadig levede på skråningerne – og som angreb og stjal fødevarer. Disse hære blev til større hære, der skulle forsvare større arealer. Og det blev til territorier, hvor en konge eller kejser herskede – eller de riges ”demokrati”, der ville skabe varig fred for menneskeheden. Det blev til Romerriget, der ville erobre hele verden og skabe fred for alle. Og det er i dag USA, der mener, at de er dem, der skal skabe og sikre fred på jorden.

Det er vigtigt at fastslå, at der undervejs altid været et flertal af menneskeheden, som ikke har deltaget i denne udvikling, men hvor man har levet mere fredeligt. Her har der heller ikke været nogen kvindeundertrykkelse. Det er i de områder, hvor der er opstået ”stater” med hære, hvor der også har været en stor undertrykkelse af mennesker.

I 1700-tallet og i 1960-70'erne var det indisk tankegang, der påvirkede europæerne og skabte forvandlinger i samfundet. I dag i USA er det kinesisk tankegang, der inspirerer unge til at tænke nyt. Men det breder sig langsomt i Europa.


I dag ved vi, at de forskellige ”stater” stivnede i bestemte bevidsthedsstrukturer, samtidig med, at de forsøgte at styre og kontrollere alt og alting. Vi ved, at der er en direkte sammenhæng mellem de elektriske ladninger, som man har på kroppens overflade og de bevidsthedsmønstre, som man har i hjernen, fordi der går nervetråde fra alle dele af kroppen op til hjernen.


Idet følgende benytter jeg gamle kinesiske symboler, der viser overfladespændingerne på kroppens overflade, hvor betyder høj ladning, og betyder lav ladning. Mønstret overføres til hjernen via nervetrådene, hvor der opstår en tilsvarende bevidsthedsstruktur. Områder med høj ladning giver en kropslig og social bevidsthed. Områder med lav ladning giver en spirituel, åndelig, moralsk og etisk bevidsthed.

Omkring år 300 før 0 stivnede grækerne i dette kropslige energimønster. Det gav en bevidsthed om en sjæl (hoved), der kom fra himlen – og et legeme (underliv), der kom fra jorden – og at brystets bevægelse forbandt dem, så længe man levede. Når man døde, gik sjælen op i himlen igen – og legemet blev til jord.

Jøderne fik dette energimønster. Det enkelte menneske var kød (bryst) og var omgivet af ånd (hoved og underliv). Man kom ikke op i himlen efter døden, men man var en del af Gud. Man var Guds redskab på jorden.

Omkring år 0 var halvdelen af befolkningen omkring Jerusalem jøder – og den anden halvdel var grækere. Og fordi man kan have forskellige energimønstre i de to kropssider og i de to hjernehalvdele, opstod dette energimønster og tilhørende bevidsthedsstruktur, som den kristne kirke tog til sig – og som europæerne i dag tror og mener er den eneste bevidsthedsstruktur, som findes. Dog ved man godt, at mennesker i andre kulturer har andre bevidsthedsstrukturer, men de er jo bare underudviklede og dyriske.

Andre kulturer

Dette energimønster og tilhørende bevidsthedsstruktur findes i den arabiske kultur.

Dette energimønster og tilhørende bevidsthedsstruktur findes hos Republikanerne i USA.

Dette energimønster og tilhørende bevidsthedsstruktur findes hos vise indianerstammer i Nord-Amerika.

Det gælder for disse kulturer, der er stivnet i et polariseret energimønster, at de oplever, at de har opdaget en særlig visdom, som alle andre kulturer før eller siden også vil erkende og tage til sig. For eksempel mener vi i Vesten, at vi har erkendt, at det enkelte menneske har nogle særlige menneskerettigheder - herunder ret til at ytre sig frit. Og at vi også har en særlig videnskabelig erkendelse, som alle andre nødvendigvis også vil forstå før eller siden. Desværre er det sådan, at disse kulturer også har, hvad nogen kalder en skyggeside. Nemlig at der er noget i den sociale omgangsform, der skaber psykiske og sociale problemer. For eksempel har vi her i Vesten mange selvmord og mange psykiske syge - og får flere og flere. Det karakteristiske er så, at man kun tænker på visdommen i ens egen kultur og fortrænger skyggesiderne - samt man man kun oplever skyggesiderne i de andres kulturer og slet ikke oplever den visdom, som de også har.

I Europa i 1840'erne opstod en særlig "religion", som kalder sig ateisme. Det handler om en bevidsthedsspaltning, hvor venstre side og underlivet er projiceret udenfor JEG'et. De har det på samme måde, at de oplever alle de andre "religioner" som dårlige - og sig selv som "sandheden" - og de kan ikke forstå, at deres egen bevidsthed skaber problemer.

Det gælder for alle disse kulturer, der er stivnet i et bestemt energi- og bevidsthedsmønster, at de faktisk har erkendt en sandhed, som alle andre før eller siden også bør erkende. For sagen er, at de alle sammen rummer en visdom. Problemet er bare, at sådan en visdom kun er visdom, når den knytter sig til en bestemt stivnet social struktur. Når børn fødes, udfolder de alle energi- og bevidsthedsmønstre. Og derfor forsøger man at opdrage børnene til den visdom, som de voksne har. Og denne opdragelse handler om at fortrænge alle andre energi- og bevidsthedsmønstre end det, som de voksne har.

I disse "kulturer" opstår der så fejludviklede mennesker, der har psykiske problemer, eller er kriminelle, stofmisbrugere., voldspersoner mm. Og den måde, som man behandler naturen på, er ofte ødelæggende. Derudover kommer, at man oplever, at alle andre kulturer er destruktive.

I Indien stivnede man i nogle kaster med hver deres bevidsthedsmønster. Men det enkelte menneske kunne udvikle sig ad Yogi-vejen gennem 7 forskellige stadier. Man startede som dyr. Så fik man ånd i hovedet. Dernæst ånd i brystet. Så både i hoved og bryst. Så kunne man blive munk og kun have ånd. Og indenfor munkevæsnet kunne man udvikle sig videre og få kontrakt til sit sjælslegeme. Dernæst kontakt til sit kosmiske ego. Og endelig nåede man til Nirvana, hvor man erkendte, hvordan det spirituelle kom ind i ens krop.

I det gamle kina bevægede man sig den modsatte vej rundt. Og man tog den ene runde efter den anden. Man startede med at få en dyrisk energi i underlivet. Den omsatte man så til tanker. Dem slap man så og udførte handlinger i stedet for. Så fik man skabt noget. Dernæst fik man tanker og følelser om det, der var opnået. Og man fik en holdning til det. Endelig så man tilbage på processen og fik tanker om forløbet. Og så forvandlede man sig, lagde fortiden bag sig og så fremad - og fik en ny dyrisk energi, som var afsæt for næste runde.

Mao studerede europæisk tankegang og forenede den gamle kinesiske model med europæisk bevidstheds- struktur. Denne model anvendes i dag i Kina, idet man tager runder på 20 år. De første 5 år lægger man planer og sikrer sig, at alle forstår dem. De næste 5 år udfører man dem. Dernæst implementeres de over 5 år bredt i samfundet. Og så evaluerer man i 5 år - inden næste runde. Det handler om at kombinere teori og praksis. Ikke som det foregik her i Vesten i 1970'erne, hvor man skiftede mellem praksis-løs teori og teori-løs praksis. Men teori-praksis-teori, hvor man sammenlignede teorien fra rundens begyndelse med, hvad der var opnået under runden, så man kunne udtænke en ny teori for næste runde, hvor man havde lært af erfaringerne.

Den vestlige kultur

I løbet af 1800-tallet blev europæerne tvunget til at spalte bevidstheden, sådan at man herefter og stadig i dag bruger højre side (og den gamle græske bevidsthed) til samfund og arbejdsliv - mens man bruger venstre side (og den gamle jødiske bevidsthed) til familielivet. Vi har derfor i dag 2 forskellige sociale normer. Den ene (samfund og arbejde) handler om at styre og kontrollere alt ved hjælp af hjernen. Og den anden (familie) handler om at følge sine følelser.

Oprindelig kan man anvende dette energimønstret og denne bevidsthed på 2 måder. Det oprindelige og naturlige er, at man først mærker sin dyriske kraft i underlivet - og at man så overfører energien til hovedet, hvor man får nogle tanker og idéer om, hvordan samfundet skal være. Men man kan også styre det dyriske i sig selv.

Men i Europa har vi fortrængt det dyriske i os - lagt det udenfor vores JEG, sådan at underlivets bevidsthed er noget, som vi HAR - og ikke noget, som vi ER. Vi føler os ikke som en del af naturen, men mener, at vi kan bruge kloden hæmningsløst.

I de sidste 20-30 år er vi overgået til at mene, at bevidstheden kun befinder sig i hjernen. Vi mener, at vi ikke længere er styret af følelser, religion og andre uvidenskabelige tanker. Vi er kommet til den højeste tænkelige bevidsthed, hvor det kun er logik, fornuft og forstand, der styrer.


Engang i fremtiden vil mennesker igen bruge alle energimønstre og deres bevidstheder - nogen gange med samme mønster i begge kropssider og begge hjernehalvdele - andre gange forskelligt i de to sider. Sådan gør små børn. Men i løbet af deres opvækst smadrer vi deres bevidsthed. Inden de er 2 år, skal de spaltes mellem hoved og underliv. Inden de er 4 år, skal de spaltes mellem højre og venstre side. Og inden de er 14 år, skal bevidstheden kun være i hjernen. Undervejs skriger børnene. De 10-14 årige er desperate. En tredjedel af dem græder sig i søvn hver aften. En fjerdedel fantaserer om selvmord. En femtedel skader sig kropslig. Men så bliver man sej. Man fortrænger kroppen - og bliver tilskuer til sit eget liv.

Mens høj ladning giver en kroplig og social bevidsthed, giver lav ladning en mere moralsk, etik, religiøs og spirituel bevidsthed. Hos kineserne kalder man det for forfædrenes bevidsthed. Hos de nordamerikanske indianere kalder man det Store Ånd. Hos jøderne kalder man det Jahve. Hos araberne Allah. Og hos de kristne kalder man det Gud. De udgør alle den samme bevidsthed, som er kollektiv, telepatisk og modtagende. Hvis man kobler sig på denne bevidsthed, mærker man en global fælles evolutionær proces. Den virker også på kort sigt. Hvis man retter sig ind efter den, vil man opdage, at mange andre også gør det - sådan at der sker noget fælles, som er summen af denne bevidsthed.

Hvis man skifter til kun at mærke den modtagende bevidsthed, kan man få kontakt til fælles bevidstheder med andre. Her er 2 eksempler:

Jeg vågnede engang en morgen og fik et drømmesyn om en kvinde, der kom gående imod mig på en markvej. Jeg genkendte stedet. Det lå 40 kilometer væk. Jeg tog afsted - og nogle timere senere gik jeg ned ad markvejen - og jo kvinden kom så gående imod mig. Vi snakkede sammen 3 dage i træk om et bevidsthedsmæssigt emne, som jeg ikke havde haft mulighed for at snakke om med andre mennesker.

I forbindelse med at regeringen havde planer om at lukke Christiania i 1975, valgte jeg at organisere støttegrupper rundt om i Danmark. Jeg pakkede en rygsæk og tog til Hovedbanegården i København - kiggede op på afgangstavlen - og så, at næste tog kørte om 10 minutter og skulle til Esbjerg. Da jeg nogle timere senere steg af toget i Esbjerg, stod der en mand på perronen. Jeg gik hen til ham - og jo - han skulle til et møde med nogle andre om Christiania. I 2 måneder rejste jeg rundt til byer i Danmark. Hver gang mødte jeg hurtigt nogle, der skulle til møde om Christiania.


Den historiske Jesus omkring år 0 advarede mod at gøre det spirituelle og telepatiske til religiøse ritualer. Han tog afstand fra at bede til Gud. Man skulle bare have Gud i sit hjerte - og så koordinere sig med andre mennesker. Selvfølgelig ikke med dem, der kun var i kontakt med deres hjerne; men med dem, der var i kontakt med alle energierne og bevidsthederne. Der dannedes så, hvad vi i dag kalder Jesus-bevægelserne. Nemlig en masse små og store kollektiver, hvor man havde fælles økonomi, - hvor mænd og kvinder var ligestillet, - og hvor børnene voksede op og blev sociale. Disse kollektiver bredte sig over hele datidens verden - og var med til at få hele Romerriget til at bryde sammen, fordi deres visdom oversteg alle andres.


Kultur-revolution 1968-75

Igennem 1960'erne voksede en kritisk forståelse af alt og alting, og vi fik et studenteroprør i 1968. Det handelede om at slippe den spaltning i bevidstheden, hvor underlivet, det dyriske, vilje, seksualiteten tidligere havde været projiceret udenfor JEG'et - og hvor man istedet for kun at følge magthavernes tankegang (hoved) skiftede over til også at mærke det dyriske i sig selv (underliv). Og det handlede også om at slippe spaltningen mellem højre og venstre side - sådan at man ikke bare fulgte systemtets bevidsthed (højre) - men kombinerede det "offentlige og private", som man sagde dengang. Efterfølgede var der mange unge forskere, som ikke bare læste gamle forskeres bøger - men som begyndte på "kritisk videnskab", hvor man studerede de faktiske historiske kilder. Det gav blandt andet overstående kendskab til andre kulturer og deres bevdsthedsstrukturer. Men det gav også en helt ny og anderledes forståelse af menneskehedens udvikling.

I dag tror de fleste, at det dengang bare handlede om at få nogle nye indsigter, mens man bevarede den bevidsthedsstruktur, som havde eksisteret siden midten af 1800-tallet. Men det, som der egentlig skete, var, at man havde mistet tilliden til systemet - og ikke følte, at man længere ville underkaste sig systemets bevidsthedsstruktur. Og så tillod man sig at forkaste al struktur i sin bevidsthed - og bare være spontan og se, hvad der skete. Det var først efter flere år, at man kunne se tilbage på det alt sammen - og analyserede de sociale forandringer.

De gamle politiske partier klarer sig godt til valgene, fordi de snakker og argumenterer præcis i overensstemmelse med de 2 bevidsthedsspaltninger, som de fleste dansker påtager sig, når man tænker samfund og politik. Her oplever man, at der er en sandhed, som man umiddelbart føler, fordi forklaringerne følger den bevidsthedsstruktur, som man selv har.

Vi kender det fra en borgerlig politiker, som "argumenterer", men hvor de venstreorienterede slet ikke oplever nogle argumenter. Til gengæld er der mange borgerlige mennesker, som oplever nogle sandheder og visdomme - udelukkende, fordi politikeren holder sig til selve strukturen i den del af den europæiske bevidsthedsstruktur, som de højreorienterede identificerer sig med.

Jeg har også oplevet en venstreorienteret politiker, som kom med argumenter, som han troede stammede fra Marx; men som i virkeligheden var det modsatte af, hvad Marx mente. Men fordi han udelukkende holdt sig til den del af den europæiske bevidsthedsstruktur, som de venstreorienterede identificerer sig med, mente han selv og hans tilhængere, at han kom med nogle sandheder og visdomme. Til gengæld var der nogle højreorienterede, som slet ikke oplevede nogle argumenter overhovedet.

Når man ikke underlægger sig det socioale pres, kan man godt slippe bevidsthedspaltningerne. Så tænker og føler man bare i overensstemmelse med det europæiske energimønster og dets bevisthedsstruktur. For mange år siden overværede jeg et foredrag om moral og etik. I hele 40 minutter fortalte foredragsholderen om selve den europæiske bevidsthedsstruktur - og mente dermed, at han havde forklaret, hvad moral og etik var for noget. På intet tidspunkt kom han ind på nogle moralske og etiske emner. De fleste af tilhørerne var apolitiske - og kunne forholde sig både til noget højreorienteret og venstreorienteret. Mange af dem var begejstret for foredraget. De havde fået en forståelse af moral og etik - og det gik ud på, at man bare skulle have den europæiske bevidsthedsstruktur.


Hvad er der sket i perioden 1980-2020?

Frigørelsen stoppede. I stedet fik vi "de glade 80'ere", hvor det bare handlede om at grine og feste - og glemme alt om bevidsthed. Tidligere havde man en dimension i JEG'et (sammenhæng mellem bryst og hoved i begge kropssider). Men nu kom der en tredje bevidsthedsspaltning, hvorved JEG'et rykkede fra hjertet til hjernen, mens man fik 6 slags kropslige MIG'er, som man kunne zappe rundt mellem.

I løbet af 2010'erne kunne mange ikke klare det længere. Og flere og flere (stadig et mindretal) valgte så at identificere sig med ét af MIG'erne, så man både havde et JEG' i hjernen samt et MIG i kroppen. Det karakteristiske for denne bevidsthed er, at der så kun bliver 2 poler i bevidstheden.

Hvis man ændre verden, skal man have mindst 3 poler: 1) en oplevelse af, hvordan virkeligheden er nu - 2) en anden pol med konkrete visioner om, hvordan fremtiden skal blive - samt 3) et følelsesfuldt handlende JEG. Har man kun 2 poler, kan man opleve, hvordan det er nu - samt hvordan man selv føler for det. Og her man godt have en masse teorier, analyser, forklaringer mm. Men der vil aldrig opstå tanker om, hvordan den konkrede virkelighed vil blive i fremtiden, hvis man slipper det nuværende system.

I visse venstreorientere kredse har man siden bevidsthedspaltningen i 1980-90'erne fået en to-polet bevidsthed, hvor man "sidder" i hjernen - og mærker noget fysisk, materielt og samfundmæssigt i én af del-bevidsthederne i kroppen. Så oplever man, at vi "kommer" fra det materielle (krop) og er på vej mod forstanden (hjerne). Dermed er man havnet i den fælde, som Friedrich Engels og Charles Darwin også havnede i allerede i slutningen af 1800-tallet, at man tror, at vi kommer fra aberne, at mænd begynder at herske over kvinder, at der opstår en overklasse, at adelsvældet udvikler sig til kapitalisme - og at det bare er et spørgsmål om tid, inden produktivkræfterne (den tekniske udvikling) skaber det materielle grundlag for, at vi alle begynder at tænke socialistisk. Det var aldrig de store filosoffers eller Karl Marx's forestilling. Vi skal ikke tro på sådan en mekanisk proces - og heller ikke, at det starter i ulandene, og at det så kommer til os.

I de senere år har vi fået Alternativet, Veganerpartiet, Fri Grønne, Extinction Rebellion og mange andre politiske bevægelser, som alle sammen gerne vil ændre samfundet. Men de har alle den samme to-polede bevidsthedsstruktur med et hjerne-JEG, der skal styre og kontrollere. Og så knytter dette JEG sig til et af de 6 MIG'er i kroppen. I Alternativet nu er det en MIG-følelse, der bygger videre på den gamle opfattelse af moral. I Veganerpartiet var/er det et MIG, hvor man føler produktionsdyrenes lidelser. I Fri Grønne er det er MIG om at være nedvurderet osv.

Man evner ikke at skifte rundt mellem MIG-bevidsthederne i kroppen - for de ville forudsætte, at man havde 3 bevidsthedspoler: et JEG og så to, som man kan vælge mellem. Den 2-polede bevidsthedsstruktur indebærer, at man oplever, at man er tilskuer til sit eget liv. Med denne bevidsthed kan man kun snakke teorier, statistik og andre gruppers synspunkter. Reelt ved man ikke noget om, hvad der foregår i den virkelige virkelighed. Det er selvfølgelig udmærket, at man snakker om det - og ønsker forandringer. Men man fastholder en bevidsthedsstruktur, hvor man ikke kommer ud over de tankestrukturer, som vi har nu.

Der er mange - især unge mennesker - som bare zapper rundt mellem 6 MIG'er og ikke kan føle et samlet JEG. De, der vælger ét af de 6 MIG'er, fordeler sig så i 6 forskellige grupper, som er mere eller mindre politiske. Nogle af disse gruppper drømmer om at komme i Folketinget, i kommunalbestyrelse, i pressen, i de sociale medier mm. Det passer til deres 2-polede bevidsthed, hvor man med den ene pol skal styre og kontrollere den anden pol. Andre laver aktioner, hvor de med deres krop (den ene pol) aktionerer mod magthaverne (den anden pol). Nogle laver også borgerting, hvor man efteraber Folketinget, hvor man så med den ene pol (hoved) skal styre den anden pol (krop og folket).


Hvad er de overordnede globale rammer i perioden 2020-2040?

For nogle år sider blev der lavet en undersøgelse, hvor mange amerikanske forskere blev spurgt om, hvordan de så på fremtiden. Et stort flertal af dem mente, at det vestlige menneskes bevidsthed havde overskredet "the tipping point", hvor der ikke var nogen vej tilbage. Vi ville derfor fortsætte med at ødelægge kloden, sådan at der om 500 år ikke længere kunne bo mennesker her på Jorden. Det var ikke muligt at komme tilbage til en naturlig og oprindelig bevidsthed - mente de. Det er også den udbredte opfattelse hos politikere både i USA og her i Europa. Derfor satses der mere og mere på militær oprustning. Til gengæld er de bange for Ruslands atomraketter, som allerede nu kan udslette USA - og Kinas oprustning, som allerede inden år 2040 vil være lige så stærkt som amerikanernes.

Det varsler en helt ny verdensorden, hvor Rusland, Kina, Indien, Afrika, Syd-Amerika og andre lande er ved at danne et nyt globalt marked - med en ny betalingsvaluta (i stedet for dollars). Og der er flere af de fattige lande, der nu langsomt skifter over til det nye verdensmarked - og vender Vesten ryggen. Det interessante er, at det vil ske inden for de næste 20 år.

De fattige lande vil benytte sig af det - og frigøre sig fra den imperialisme, hvor 90 % af alle deres råvarer og fødevarer skal overføres til Vesten.

I øjeblikket udgør antallet af mennesker på jorden cirka 8 milliarder. Det er kun i Afrika, at antallet stiger. Og forskerne er enige om, at menneskeheden vil stabilisere sig på cirka 9 milliarder om få år.

Der bliver produceret rigeligt med fødevarer til alle mennesker på jorden - samt til alle deres husdyr. Problemet er krige og undertrykkelse samt uretfærdig fordeling. Der er der mange, der sulter - og lige så mange, der er overvægtige. Der er masser af jord, der kan tages i brug til yderligere fødevareproduktion; men det er der ikke brug for.

Den globale temperatur stiger. Politikerne forestiller sig, at man kan holde stigningen på maksimum 1½ grad. Men det sandsynlige er, at vi relativt snart vil nå en stigning på 2 grader. Og når det sker, bryder klodens øko-system sammen. Og så får vi store flygtningestrømme.

Her i Danmark udgør landbruget 60 % af arealet - og 80 % heraf bruges til dyrefoder. Hvis vi overgår til planteproduktion, kan vi producere rigeligt med fødevarer, tekstiler og organiske byggematerialer, så her kan bo op til 10-15 millioner mennesker - og samtidig have vild natur.


Om at ændre sig selv og verden.

Det er min erfaring gennem mange år som psykoterapeut, at mennesker ikke ændrer noget udfra forståelse af problemer. Det medfører i bedste fald tilpasning og fortængninger. Det er først, når man øjner en positiv forvandling til noget helt nyt, at man tør og magter foretage skift.

Mange tror så, at man bare skal have nogle nye visioner, men de vil i bedste fald kun påvirke den bevidsthedspol, som man har i hjernen. Man skal have også have ændringer i den/de kropslige bevidsthedspoler. Hvis kun har en 2-polet bevidsthed, kan den ene være et JEG og den anden være en vision; men så mangler man en tredje pol om, hvad man skal gøre.

Man kan selvfølgelig godt gøre noget, når man kun har 2 bevidsthedspoler. Det ses i typisk i Extinction Rebellion, hvor handlingen går ud på at blive arresteret og få bøde mm. Her bruger man sin kropslige bevidsthedspol til at udbrede sine vision. Men der foregår ingen handlinger, der indebærer, at man ændrer virkeligheden i retning af visionen. Den eneste vej fremad er at gøre noget lignende som skete i kultur-revolutionen i 1968-75. Her lykkedes det at ophæve datidens 2 bevidsthedsspaltninger - mellem hoved og underliv - samt mellem højre og venstre side - og få delbevidsthederne integreret.

Det er nemlig vigtigt at forstå, at selvom bevidsthedsspaltningerne og bevidsthedstrukturen opstår i barndommen, er det ikke noget statisk. Det er barnet og den unge, der udsætter sig for det, fordi de dermed underordner sig de voksne. Men ethvert menneske kan til enhver tid slippe spaltningerne og strukturen. Så bliver man måske forvirret, fordi man ikke oplever noget "system" i sin bevidsthed. Men så oplever man, at alt er muligt. I takt med at man får tillid til sin krop, opdager man energimønstrene her. Og fordi de via nervetrådene overfører strukturen til hjernen, lærer man de forskellige bevidsthedsstrukturer at kende, så man kan bruge dem mere bevidst.

Men det er svært at gøre alene. Det er meget nemmere, hvis man deltager i et fællesskab, hvor alle ønsker at genskabe det naturlige. Derfor kan www.grokraft.dk anbefales.


Hvad med at bygge op til et nyt studenteroprør?

På flere amerikanske universiteter, hvor man studerer samfundsvidenskaber, er halvdelen af læsestoffet på første semester gamle kinesiske skrifter - hvorfor mon?

På danske universiteter er tilsvarende læsestof på første semester gamle europæiske filosoffer, sådan at de studerende ikke får kendskab til den kritiske videnskab, der opstod efter studenteroprøret i 1968, og hvor man fik en helt ny forståelse af den historiske udvikling og forhold i samfundet - hvorfor mon?

Hvis du er læsevant og vil vide mere om bevidsthedsstrukturer mm., kan du anskaffe bogen "Himlen på Jorden - revolutionær bevidsthed", der har en sociologisk tilgang til stoffet - eller bogen "Paradisets Port - psykisk forvandling", der har en psykologisk tilgang. Bøgerne supplerer hinanden.

Begge kan købes billigt på www.forlaget-lynet.dk.

Er I en studiekreds eller flere, der gerne vil have et oplæg, forelæsning, debat mm, så kontakt

tommy@falconeye.dk


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg var med i studenteroprøret i 1968 - hvor vi blev stillet "frit". Jeg studerede kapitalistisk økonomi og marxistisk økonomi, sociologi, psykologi, socialantropologi, historie og fremmede kulturer. Jeg var med i stort set alle græsrodsbevægelser, hvor vi var med til at ændre hele samfundet. Der opstod den kritiske forskning, hvor vi/man studerede de faktiske historiske kilder - i stedet for bare at have forudfattede meninger om mennesker, samfund og histore.

Det døde alt sammen langsomt i 1980-90'ene - med en ny bevidsthedsspaltning - og siden da er man gået tilbage til de gamle forudfattede meninger om mennesker, samfund og histore.

I dag lærer studenterne en simpel amerikansk samfundmodel at kende, hvor det er let at opnå topkarakter, så man bagefter kan få et job med god løn i statsapparatet, hvor man opretholder det nuværende system og alle de kriser, som vil ødelægge kloden og menneskeheden i de kommende 20 år.

Men ligesom 1960'erne langsomt gjorde, at de studerende vågnede op - er det muligt og sandsynligt, at noget lignende vil ske de næste 5-10 år. Her vil det være klogt med samarbejde mellem de to generationer.