Folkets Samling
Hvis man ikke har undertrykkelse og de muskelspændinger, der så opstår, vil man naturligt skifte rundt imellem alle forskellige energi- og bevidsthedsstrukturer - og dermed også frit kunne bruge de naturlige og konstruktive tankegange.

Det vil medføre, ...

1) at vi holder op med at lave tusindvis af love, der skal ensrette os alle sammen, men at vi opretter en fjerde statsmagt, som skal være en slags anke-kontor i hver storby. Og de ansatte skal være modne og måske ældre mennesker med livserfaring. I stedet for love skal der være frihed. Men anke-kontoret kan gribe ind og fortælle en embedsmand, en virksomhed, en skole, en børnehave, et plejehjem, en familen, en person, at det, som man har gjort eller besluttet, er uacceptabelt - og at man skal ændre det her-og-nu - ellers kommer politiet her-og-nu og bremser, hvad der foregår.

2) at der opstår lokale folkeråd, hvor man finder ud af, hvordan man lokalt vil drive vuggestuer, børnehaver, skoler, plejehjem osv. Det vil blive MEGET forskelligt fra egn til egn. Man vil bruge de lokales evner og viljer - i stedet for skreve regler.

3) at man vil genopdage, at man er en del af naturen. I stedet for at ødelægge mikrolivet nede i jorden, vil man genskabe det. I stedet for at udrydde dyr og planter, vil man genskabe den økologiske balance. I stedet for mere medicin vil man dyrke fødevarer med alle grundstoffer, så vi bliver mætte og sunde.

Måske (forhåbentlig bliver det ikke nødvendigt) skal vi på et tidspunkt lave et politisk parti, der hedder Folkets Samling. Det kan blive relevant, når vi er rigtig mange, der er i gang med at lave lokale forandringer af samfundet - og hvor der lige skal laves lidt om på lovgivningen, så det bliver tilladt at gøre det, som vi gør.

www.grokraft.dk
www.grokraft.dk             Vi er ikke alene i verden             www.folk-og-natur.dk