www.grokraft.dk


Måske (hvis det bliver nødvendigt) skal vi på et tidspunkt lave et politisk parti, der hedder Folkets Samling. Det kan blive relevant, når vi er rigtig mange, der er i gang med at lave lokale forandringer af samfundet - og hvor der lige skal laves lidt om på lovgivningen, så det bliver tilladt at gøre det, som vi gør.
www.grokraft.dk             Vi er ikke alene i verden             www.folk-og-natur.dk


Der er så mange totalt tåbelige forhold, som skyldes, at overklassen engang sad alene på magten og undertrykte folket - men at folk så i nyere tid på en række områder har kæmpet for at få mere ligestilling, så der nu er en række velfærdsordninger.

Men tåbelighederne er stadig mange. Hvis der bygges et hus, fastsættes gælden ikke efter, hvor meget det har kostet at bygge huset, men efter den aktuelle rente på finansmarkedet, sådan at to helt ens huse kommer til at koste forskelligt. Dem, der bor i det ene hus, har så måske en månedlig boligudgift på 9.000 kr, mens dem, der bor i det andet, skal betale 13.000 kr.

Og så er der dem, der bor til leje i et hus, der er opført af et boliselskab. Udgifterne til at bygge huset er måske betalt adskillige gange - men huslejen falder aldrig, men stiger hele tiden.

Og der var en ung revolutionær socialist, der sammen med sin kæreste købte en billig villa for 1 million. Efter 7 år var huset steget i værdi og kunne sælges til 6 millioner.

For en del år siden var der smarte finansfolk, der fik overbevist folk om, at de hver måned skulle indbetale penge til deres pension - for så ville de blive millionær, når de blev gamle. National-økonomerne grinte, fordi de forudså, at et rugbrød ville koste en million, når folk blev gamle. Men inflationen - et fænomen i den kapitalistiske økonomi - gjorde, at de gamle i dag er enormt rige, mens de unge er tilsvarende fattigere.

Det er jo sådan, at de unge til enhver tid er dem, der forsørger de gamle. Penge er kun papir. Så når de gamle i dag er rige, er de unge fattige. Men den sammenhæng, snakker man ikke om.

Hvis en rig person ved et uheld får brændt alt, har vedkommende en forsikring, hvor man får det hele igen. Hvis en fattig kommer ud for et tilsvarende uheld, bliver vedkommende bare fattigere.

Hvem bestemmer i Danmark? Nogen gange er det den lokale boligforening, nogle gange lægen, nogen gange forsikrings-selskabet, nogen gange regeringen, nogen gange en kriminel bande, nogen gange kommunen .... det er alles kamp mod alle. Og enhver af disse små og store magthavere forsøger hele tiden at rave mere magt til sig.

Vi er midt i en mangeårig overgangs-situation mellem undertrykkelse og frigørelse. Der er i øjeblikket våbenhvile mellem de rige og de fattige. Til gengæld foregår en meget omfattende udplyndring af de fattige lande. Vesten sørger for, at en lokal krigsherre i Afrika får penge og våben - mod at sikre, at der overføres enormt store mængder af råvarer og fødevarer til vores del af verden. I Afrika er der flere og flere krige - og antallet af flygtninge er steget til det dobbelte i løbet af de sidste 10 år - og er nu på 120 millioner mennesker.

Vi flyder i materielt forbrug - der er årsag til den globale opvarmning. Magthaverne mener, at vi skal have mere vækst, hvis vi skal klare den grønne omstilling. Og den går ud på, at vi skal have flere biler, flere motorveje og flere beton-huse, men på en grøn måde ???????

For 10 år siden var det cirka 25 % af os, der havde livstruende sygdomme. Nu er det 35 %. Lægerne forudser, at det bliver 45 % i år 2025 - og 50 % inden år 2030. De psykiske sygdomme følger med i samme tempo. En tredjedel af de unge græder sig i søvn hver aften. En fjerdedel fantaserer om selvmord. En femtedel skader sig selv kropsligt.

Vi har demokrati - siger man. For eksempel skal samtlige børnehaver overalt have lige mange pædagoger pr. børn - og lige mange kvadratmeter pr. børn. Og i skolerne skal samtlige elever lære præcis det samme. Når man er blevet voksen, skal man have den vestlige bevidstheds-struktur, som man skal forblive i, indtil man dør. Og vi skal have mere og mere politi, flere og flere fængsler, mere og mere medicin, og flere og flere sygehuse.

Imens dræber vi livet nede i jorden, udrydder flere og flere plante- og dyrearter - og får flere og flere smarte våbensystemer, der kan udrydde alle dem, der ikke har den vestlige bevidsthed. Og herhjemme drikker vi mere og mere alkohol, tager flere og flere narkotiske stoffer, ser mere og mere TV, hvor folk griner hele tiden, mens vi ikke mere kan mærke vores hjerte, men er rykket op i hjernen, hvor vi nu tænker som en computer.

Vi har nogle højre-orienterede og nogle venstre-orienterede, som bekæmper hinanden, men ikke magter andet. Selve vores samfundssystem umuliggør det. Men vi KAN bliver klogere. Vi kan lære af andre kulturer. Og vi kan tænke selv. Vi skal stadig have en central magt. Men meget skal overgå til lokal selvbestemmelse. Og vi skal have nogle nye formelle organer, der varetager forskellige sider af et nyt reelt demokrati.